Staff

 

Owner
Name PM  Language Timezone  Main task
Taran
PM
English/Swedish GMT +1 Maintenance, development

 

 Administrator
 Name PM  Language  Timezone Main task
Eru
PM
English/Japanese GMT -6 Destroy Everything

 

Developer
Name PM  Language Timezone Main task
Echo
PM
English GMT -6 Development

 

Game Masters
Name PM Language Timezone Main task
Bushido PM English/Swedish GMT +1  
Epic PM English GMT -5  
Overdose PM English/Russian GMT +2  
Loki PM English GMT  
Talos PM English GMT +1  
Discord PM English GMT -5  
Bruce PM English GMT +9  

 

Counselors
Name PM Language Timezone Main task
Sol PM English GMT -6